logo nsc2017

logo horne 2017

O Európskom týždni športu

Európsky týždeň športu 2017 v skratke:
 
O ČO IDE?

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

PREČO?

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje a 34% sa nejakej forme pohybovej aktivity venuje raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.

01
02
05

KTO?

Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor.

KEDY?

Európsky týždeň športu sa koná v 32 krajinách Európy od 23. do 30. septembra.

AKO?

Realizácia sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. V roku 2017 je národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie:

Školské prostredie: Školy ponúkajú niektoré z najlepších príležitostí pre deti na pravidelnú fyzickú aktivitu, najmä pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, ktorým chýbajú prostriedky na prístup k takýmto možnostiam inde. Včasné vzdelávanie je dobrým východiskovým bodom pre deti, aby začali rozvíjať pozitívne návyky, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

Pracoviská: Prevažná väčšina pracovných miest v EÚ má nízke celkové energetické nároky. V typickom pracovnom dni strávime päť až šesť hodín po sediačky pri našich stoloch. Pracovisko je ideálnym miestom na oslovenie veľkej časti obyvateľstva a povzbudenie k tomu, aby zmenili sedavý životný štýl. Zdraví zamestnanci šetria peniaze zamestnávateľov, pretože zamestnanci, ktorí sú fyzicky aktívnejší, majú tendenciu byť produktívnejší a tráviť menej dní PN.

Outdoorové prostredie: V mestských a vidieckych oblastiach existuje veľa príležitostí na to, ako byť aktívny, o ktorých mnohí Európania nevedia, alebo k nim nemajú prístup. Mestské prostredie ponúka veľa príležitostí pre šport a fyzickú aktivitu, ako sú bezpečné voľné priestranstvá, cyklistické chodníky, pešie chodníky, parky a ihriská. Vidiecke oblasti poskytujú atraktívne, dostupné a voľné priestory na pohyb. Chôdza, jogging, turistika, plávanie sú len jedny z pá možností, ktoré sa v tomto prostredí dajú praktikovať.

Športové kluby a fitnes centrá: Zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore fyzickej aktivity tým, že ponúkajú vybavenie a hodiny v bezpečnom, zábavnom a pútavom prostredí. Zároveň podporujú sociálne začlenenie a spoločenskú súdržnosť tým, že umožňujú ľuďom všetkých vekových a sociálnych skupín a kultúr, aby sa stretli a bavili sa. Poskytujú tiež mladým ľuďom šancu získať zručnosti a schopnosti mimo formálneho vzdelávania. Spolupráca so školami, pracoviskami a miestnymi orgánmi môže umožniť športovým klubom a fitnes centrám osloviť širšie a rôznorodejšie publikum. Takýto prístup pomáha ľuďom dostať sa k viac príležitostiam na to, aby boli aktívni vo svojom každodennom živote, čo prispieva k budovaniu zdravšej spoločnosti.

ZAPOJTE SA! Európsky týždeň športu je tu pre VÁS!

Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa na treťom ročníku Európskeho týždňa športu. Organizátori podujatí na Slovensku budú mať čoskoro možnosť sa na tejto stránke zaregistrovať a stať sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Podmienkou je, aby podujatie prebehlo v niektorom z dní medzi 23. - 30. septembrom. Zároveň by malo byť označené logom #BeActive, ktoré je dostupné na stiahnutie na tejto stránke. Výsledky podujatí môžete zdokumentovať vo forme fotografií, videí či tlačových správ a nahrať ich na Facebooku alebo odoslať k nám.

Záujemcovia o účasť na niektorom z nich si v zozname registrovaných podujatí môžu vybrať to, ktoré im najviac vyhovuje a prídu si zašportovať.

V celej Európe na vás čaká pestrá ponuka aktivít. Navštívte našu webovú stránku, kde nájdete viac informácií! Buďme aktívni! Let's #BeActive!