Župná kalokagatia 2021

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj
Začiatok: 17.09.2021, 08:00
Koniec: 24.09.2021, 15:00
Adresa: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
Web: https://www.mojastredna.sk/zupna-kalokagatia-2021/
Doplnkové informácie: „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž, vyhlásená Žilinským samosprávnym
krajom, určená pre päťčlenné družstvá stredných škôl.
Kalokagatia je snaha po duševnej a telesnej dokonalosti, jeden z ideálov v antickom Grécku.
Poslaním Župnej kalokagatie je prepojiť krásu tela i ducha, prepojiť fyzickú zdatnosť
stredoškolákov s teoretickými vedomosti z rôznych oblastí.
Forma súťaže je orientačný beh v teréne na 3 km. Na trati je 7 stanovíšť s nasledujúcich
disciplínach: 1. streľba zo vzduchovky
2. prehup lanom
3. hod granátom na cieľ, každý súťažiaci má 2 hody na cieľ 4x2 m na vzdialenosť 15 m
4. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu
5. PIO, improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina
6. stanovište s teoretickými otázkami:
• doprava
• trestnoprávna zodpovednosť
• oblasť štátu a práva
• oblasť ekonomiky
• oblasť športu
• prvá pomoc
• oblasť histórie a geografie
• prevencia drogových závislostí
• BOZP
• protipožiarna ochrana
• civilná ochrana
• otázky v anglickom jazyku ( oblasť histórie a geografie)
7. zdravotná príprava- prvá pomoc

Detail podujatia

Začiatok 17. sep 2021, 08:00
Ukončenie 24. sep 2021, 15:00
Miesto konania Žilina

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color