logo nsc2017

logo horne 2018

Deň športu

Organizátor: Základná škola, Školská 339/2, 076 14 Michaľany
Začiatok: 25.09.2020, 08:30
Koniec: 25.09.2020, 11:30
Adresa: Školská 339/2, 07614 Michaľany
Web: www.zsmichalany.edupage.org
Doplnkové informácie: Aktivity budú prebiehať po triedach spolu s triednymi učiteľmi. Futbal a zumba v areáli školy. Florbal v telocvični.

Detail podujatia

Začiatok 25. sep 2020, 08:30
Ukončenie 25. sep 2020, 11:30
Miesto konania Michaľany

logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2020
kontakt fb color   kontakt youtube color