Deň športu

Organizátor: Základná škola, Školská 339/2, 076 14 Michaľany
Začiatok: 24.09.2021, 08:00
Koniec: 24.09.2021, 11:30
Adresa: Školská 339/2, 07614 Michaľany
Web: www.zsmichalany.edu.org
Doplnkové informácie: Podujatie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách v areáli školy. K dispozícii bude telocvičňa, multifunkčné ihrisko, asfaltové ihrisko, parkovacia plocha. Deti sa na jednotlivé stanovištia budú premiestňovať s triednymi učiteľmi.

Detail podujatia

Začiatok 24. sep 2021, 08:00
Ukončenie 24. sep 2021, 11:30
Miesto konania Michaľany

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color