logo nsc2017

logo horne 2018

Deň zdravia

Organizátor: Materská škola-Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky
Začiatok: 24.09.2019, 08:30
Koniec: 24.09.2019, 11:30
Adresa: Cyrilometódska 42, 940 69 Nové Zámky
Web: www.
Doplnkové informácie: akcia zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu detí predškolského veku k športu, pohybu, pohybovým a športovým aktivitám, tiež k zdravému a aktívnemu životnému štýlu. Každá z tried sa v rámci svojich možností a pohybových osobitostí detí vzhľadom na ich vek zúčastní športových a pohybových aktivít (disciplín, súťaží, príp. aj kratšej turistickej vychádzky), tiež sa deti budú oboznamovať s významom a prospešnosťou zdravého životného štýlu pre fizickú i psychickú pohodu človeka.

Detail podujatia

Začiatok 24. sep 2019, 08:30
Ukončenie 24. sep 2019, 11:30
Miesto konania Nové Zámky

logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2019
kontakt fb color   kontakt youtube color