logo nsc2017

Do školy na bicykli 2020

Organizátor: ZŠ A. Sládkoviča Sliač
Začiatok: 21.09.2020, 07:00
Koniec: 25.09.2020, 08:00
Adresa: Pionierska 9, 96231 Sliač
Web: www.https://zssliac.edupage.org/
Doplnkové informácie: HLAVNÉ CIELE KAMPANE:
1. Podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku.
2. Zvýšiť fyzickú aktivitu na podporu zdravia žiakov.
3. Zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí.
5. Rešpektovať a dodržiavať pravidlá cestnej dopravy.
PRAVIDLÁ:
• tejto súťaže sa môže zúčastniť len žiak, ktorý donesie súhlas zákonného zástupcu s akciou,
• kartu Petra Sagana odovzdá triedny učiteľ žiakovi (dátum a podpis triedneho), ktorý príde v daný deň do školy na bicykli,
• triedny učiteľ zapíše do tabuľky v zborovni počet žiakov, ktorí prišli do školy na bicykli,
• karta slúži na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu,
• každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu,
• po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie,
• kartu možno použiť len počas trvania kampane.

Detail podujatia

Začiatok 21. sep 2020, 07:00
Ukončenie 25. sep 2020, 08:00
Miesto konania Sliač

logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2020
kontakt fb color   kontakt youtube color