logo nsc2017

logo horne 2018

Florbal žiakov a žiačok ZŠ

Organizátor: CVČSobrance
Začiatok: 15.10.2019, 08:00
Koniec: 15.10.2019, 14:00
Adresa: Nám.slobody 1, 07301 Sobrance
Web: www.cvcsobrance.edupage.org
Doplnkové informácie: Aktívne zapájať deti a žiakov do takých aktivít, ktoré podporujú výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Podchytiť a rozvíjať záujem detí o pohybové aktivity a šport.

Detail podujatia

Začiatok 15. okt 2019, 08:00
Ukončenie 15. okt 2019, 14:00
Miesto konania Sobrance

logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2019
kontakt fb color   kontakt youtube color