Letná atletická paralympiáda

Organizátor: Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín
Začiatok: 23.09.2021, 08:00
Koniec: 23.09.2021, 13:30
Adresa: Ľ. Stárka 12, 91105 Trenčín
Web: www.szsitrencin.edupage.org
Doplnkové informácie: Letná atletická paralympiáda má na našej škole vyše 40 ročnú tradíciu. Prešla viacerými obmenami. Koná sa každoročne začiatkom júna, ale vzhľadom na opatrenia sme ju už 2. rok preložili na september. V súčasnosti sa jej zúčastňujú všetci žiaci našej školy a prizvaní športovci z okolitých špeciálnych škôl. Zúčastňujú sa aj žiaci z partnerskej školy zo Zlína a posledné 4 roky sme v rámci zbližovania sa zdravotne znevýhodnených žiakov s intaktnou populáciou pozvali aj žiakov susednej bežnej základnej školy. Atléti súťažia v 6 disciplínach, rozhodovanie zabezpečujú zamestnanci našej školy a posledný ročník sa nám podarilo osloviť ambasádorov športu pôsobiacich na ZŠ, ktorí nám prišli pomôcť ako rozhodcovia. Pre súťažiacich sú pripravené ceny a občerstvenie. Na réžiu takmer každý rok dostávame dotáciu od Mesta Trenčín a od drobných sponzorov. Každoročne privítame aj vzácnych hostí, či už od nášho zriaďovateľa, Mesta Trenčín, TSK a taktiež športovcov. Návštevou nás poctili bratia Hossovci, T. Tatar, B. Radivojevič a ďalší hokejisti a futbalisti AS Trenčín.

Detail podujatia

Začiatok 23. sep 2021, 08:00
Ukončenie 23. sep 2021, 13:30
Miesto konania Trenčín

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color