NAJLEPŠIA TRIEDA ŠPORTOVCOV

Organizátor: Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši
Začiatok: 22.09.2021, 09:00
Koniec: 22.09.2021, 12:30
Adresa: Za parkom č. 966/3, 99001 Veľký Krtíš
Web: www.szsvk.edupage,com
Doplnkové informácie: I napriek nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou COVID 19, sa Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši, za dodržiavania opatrení k zabráneniu šírenia pandémie, rozhodla uskutočniť športovú činnosť a to piatym ročníkom Európskeho týždňa športu, čím podporuje túto duchaplnú myšlienku k rozvoju športu a fyzických aktivít. Všetky pohybové aktivity budú prispôsobené žiakom ŠZŠ, tak aby ich mohli ľahko zvládnuť aj zdravotne znevýhodnené deti a hlavne, aby im táto aktivita priniesla radosť z pohybu. Pravdaže, aby sa žiaci nezdružovali vo väčších skupinách z rôznych tried, každá disciplína bude posudzovaná individuálne po jednotlivých triedach a žiaci rôznych ročníkoch budú na záver oboznámení o výsledkoch celej školy vo svojej triede svojou pani triednou učiteľkou. Víťaznej triede bude odovzdaný putovný pohár Riaditeľky školy.

Detail podujatia

Začiatok 22. sep 2021, 09:00
Ukončenie 22. sep 2021, 12:30
Miesto konania Veľký Krtíš

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color