logo nsc2017

logo horne 2018

Športom k zdraviu

Organizátor: Základná škola s materskou školou Kolačkov
Začiatok: 24.09.2019, 08:30
Koniec: 24.09.2019, 13:00
Adresa: Kolačkov 31, 065 11 Nová Ľubovňa
Web: www.
Doplnkové informácie: ŠPORTOM K ZDRAVIU- 120 min. cvičenia
HESLO: „ S # BeActivom športujem, zdravie si upevňujem“.
8:30
– príchod do školy na kolobežkách, bicykloch, kolieskových korčuliach...
- oboznámenie s organizačnými pokynmi športového dňa (značky, trasa, úlohy...), dodržiavanie bezpečnosti, rozhovor: „Čo všetko je dôležité pre naše zdravie.“ (šport, životospráva, spánok...)
9:00
- zraz na školskom dvore
- ROZCVIČKA (FÍ HA TRALALA: „Rozcvička“)
- odchod po triedach v sprievode triednych učiteľov VYZNAČENOU TRASOU

TRASA:

Zelená
PREŤAHOVANIE LANOM
LEZIE JEŽKO
- chôdza v drepe: „Lezie Ježko, lezie v lese, jabĺčka si domov nesie.“
ZACHYŤ TYČ (postreh a rýchlosť)
Červená:
PREKÁŽKOVÝ BEH
ZRANENIE PRI ŠPORTE
- prenos spolužiakov vo vzdialenosti 2019 cm
- Koník, Somárska stolička
+ OŠETRENIE ZRANENIA
Zelená:
LOV ZVIERAT
- Bowling
HÁDZANIE NA TERČ
LÍŠČIA SVADBA
- „Výzdoba na svadbu“
- zber kvetov na lúke, skokom na 1 nohe
- v časovom intervale 30 sek.- roč. 0-3; 1 min.- roč. 4-5; 2 min.- roč. 6-9
- aranžovanie kvetov do vázy (kto nazbiera viac kvetov)
Červená:
ZDOLAJ PREKÁŽKU
- 2 žiaci držia palicu (prekážku zvyšujú – znižujú)
- ostatní žiaci ju podliezajú, preliezajú
Zelená:
SKOKANSKÝ SLALOM
- vytvorené kruhy zo švihadiel
- preskoky na pripravených švihadlách
- (napr. 10x znožmo, 10x na P nohe, 10x na Ľ nohe)
Červená:
PAVUČINA
- žiaci individuálne prechádzajú pavučinou tak, aby sa nedotkli (nezamotali) do pavúčej siete

Zelená:
OPAKOVANÁ
- žiaci vytvoria kruh
- žiak je v strede, ukazuje rôzne pohyby športov + ich počet
- ostatní žiaci opakujú
Červená:
CHÔDZA A BEH SO ZÁŤAŽOU- ŠTAFETA
- odstránenie prekážok z terénu (kamene)
- prvá dvojica naloží kamene do ruksaka
- žiaci prejdú so záťažou k ďalšej úlohe (hore kopcom), vrátia sa späť a odovzdajú ruksak so záťažou nasledujúcej dvojici
Zelená:
ŠPORTOVÁ CESTIČKA
- na stromoch sú upevnené rôzne obrázky športov
- v časovom intervale 1 min. prebehnúť daným úsekom, vrátiť sa späť a zapamätať si čo najviac športov
Zelená:
STOPY ZVIERAT
- úlohou žiakov je pozbierať stopy
- určiť druh stopy a vykonať športovú úlohu, ktorá je na zadnej strane stôp

ZÁVER: Voľné hry žiakov pod vedením učiteľov

Detail podujatia

Začiatok 24. sep 2019, 08:30
Ukončenie 24. sep 2019, 13:00
Miesto konania Nová Ľubovňa

logo erasmus2ec beactive logo3

 logo nsc2017

 


Copyright Národné športové centrum © 2019
kontakt fb color   kontakt youtube color