Športom ku zdraviu

Organizátor: ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM Šaľa
Začiatok: 01.09.2021, 13:00
Koniec: 30.09.2021, 17:00
Adresa: Pázmánya 48, 927 00 Sala
Web: www.pazmanymta.edupage.org
Doplnkové informácie: Celoškolské podujatie všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov školy v priestoroch školského dvora. Po dlhej karanténe a období izolácie žiakov je toto podujatie cielené na budovanie kolektívneho cítenia, spolupatričnosti a priateľstva. Absencia pohybu v poslednom období zanechala stopy na hmotnosti detí, pohybových zručnostiach, preto využijeme každú možnosť, aby sme ich motivovali k pohybu, športovaniu, cvičeniu.

Detail podujatia

Začiatok 01. sep 2021, 13:00
Ukončenie 30. sep 2021, 17:00
Miesto konania Šaľa

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color