Týždeň v pohybe

Organizátor: Základná škola Fričovce
Začiatok: 20.09.2021, 08:00
Koniec: 24.09.2021, 12:30
Adresa: 21, 08237 Fričovce
Web: www.
Doplnkové informácie: Týždeň v pohybe začína v pondelok 20.9. 2021 v ZŠ Fričovce poučením žiakov a vyučujúcich o programe na celý týždeň. Program je nasledovný:
Pondelok:
- Predstavenie programu žiakom.
- Možnosť využitia cvičebných pomôcok v triedach počas prestávok
(stacionárny bicykel, stepper, švihadlá...).
Utorok:
- Aktívne trávenie veľkej prestávky so športovým náčiním, loptami,
švihadlami a pod.
- Sprístupnenie preliezok na školskom ihrisku počas veľkých
prestávok.
- Motivačný rozhovor v triedach o tom, akým aktívnym spôsobom
triedni učitelia trávia svoj voľný čas. Doplnenie fotodokumentáciou
Streda:
- Cesta do školy na bicykli a kolobežke pod dohľadom dospelého,
resp. so súhlasom zákonných zástupcov.
-Aktívne trávenie veľkej prestávky so športovým náčiním, loptami,
švihadlami a pod.
Štvrtok:
- V rámci pobytu v ŠKD sa uskutoční ukážka futbalového a
hasičského kondičného tréningu pod vedením pomocnej trénerky
futbalového klubu Fričovce žiaci, Ivanou Mikulovou a dobrovoľnými
hasičmi z DHZ Fričovce ženy.
- Skrášlenie okolia školy, jesenná údržba záhradky.
Piatok:
- Tanečné prestávky, zdravá desiata
Týždeň v pohybe končí v piatok, 24.9.2021, no veríme, že sa nám niektoré z aktivít osvedčia a bude možné ich zaradiť do bežného chodu školy.

Detail podujatia

Začiatok 20. sep 2021, 08:00
Ukončenie 24. sep 2021, 12:30
Miesto konania Fričovce

logo erasmus2

Copyright Národné športové centrum © 2021
kontakt fb color   kontakt youtube color